top of page

Nápadů je dost, skoro až nekonečně mnoho. Některé z nich se stanou plány a některé z plánů se dokonce podaří realizovat.

To se tak jednou člověk vypraví na kopec a cestou vymyslí, že vyleze na deset nejvyšších hor v Rakousku. Tak vznikl projekt Top 10.

Na lyžích nebo pohorkách jsme to stihli skoro do roka a do dne - od Velikonoc do Velikonoc.

Tshirt_TOP10_back_small.jpg
obrys CR_stezka_02.png

Stezka kolem Česka 

je pěší projekt s cílem obejít a poznat Českou Republiku podél státních hranic. Ne přímo po čáře ani co nejrychleji, ale tak, abychom navštívili co nejvíce zajímavých a mnohdy zapomenutých míst.

Trasu dělíme na etapy, z nichž každá je tipem pro několikadenní pěší výlet.

bottom of page