top of page
etapa_XX19-ostravsko_prehled.png

etapa

DEVATENÁCTÁ

STEZKA KOLEM ČESKA 

je pěší projekt s cílem obejít a poznat Českou Republiku podél státních hranic. Ne přímo po čáře, ani co nejrychleji, ale tak, abychom navštívili a poznali co nejvíce zajímavých a mnohdy zapomenutých míst.

Jednotlivé etapy obsahují praktické informace k plánování výletu.

obrys CR_stezka_02.png

Bohumín - Třinec

Mrazivý únorový víkend podél Olše po kotníky ve sněhu z Bohumína do Třince. Tiché břehy meandrující Olše a hlučící průmyslové zóny elektráren a železáren. 

etapa_XX19-ostravsko_mapa.jpg

MAPA TRASY

vzdálenost:          68,3 km   

doba:                   2 dny

převýšení            ↑ 297 m 

                            ↓ 183 m

nejvyšší bod:      Chotěbuz 353 m

BLOG - zápisky z cesty

Plánování výletu

icon_doprava.png
icon_nocleh.png
icon_nakup.png
icon_voda.png

Bohumín Třinec leží na hlavní železničních trati, jež pokračuje dál na Slovensko. Cesta přímými vlaky všech hlavních společností trvá kolem tří a půl, respektive čtyř hodin. Případně se dá přijet s přestupem přes Ostravu. 

Bohumín, Karviná, Česká Těšín, Třinec

icon_jidlo.png

Ve vesnicích a městech, případně několik čerpacích stanic po cestě. Trasa vede buď obydleným územím, nebo podél řeky, která od obcí není daleko. 

V oblasti prakticky nejsou vhodné přírodní zdroje pitné vody. Raději se tedy zásobit předem a myslet na doplnění v obchodech nebo u čerpacích stanic.

Trasa

km 0

Bohumín

Bohumín je průmyslové město. Přes Ostravu sem jezdí i přímé vlaky z Prahy. Z nádraží vyrazíme směr k ulici Čs. armády a k mostu přes dálnici D1

Bohumin

km 2,7

Pěchotní srub MO-S5 “Na trati“

MO-S5 "Na Trati" je tvořen dvěma jednostrannými sruby, které spojuje chodba dlouhá 22 m. Objekt S5 můžete o víkendech nebo po telefonní domluvě navštívit a členové Klubu vojenské historie Bohumín vás podzemními patry objektu se zasvěceným výkladem provedou. Je jejich zásluhou, že objekt MO-S5 byl prohlášen za kulturní památku.

Pokračujeme po silnici přes most a odbočce na červenou turistickou značku.

km 3,2

Kaple sv. Kříže (Pustyňa)

Drobná sakrální stavba z roku 1733 je lidově nazývána Pustyňa podle nedaleké poustevny, ve které žili dva poustevníci v druhé polovině 18. století. Kaple charakteristická půlkruhovým závěrem je zařazena mezi památkově chráněné objekty.

Zde začíná červená turistická trasa, která vede podél meandrů Odry až k soutoku s Olší.

210212164512.jpg
210212165326.jpg

km 10,0

Soutok Odry a Olše

Nejnižší bod Moravskoslezského kraje, soutok Odry a Olše, který se nachází výšce 195 m n.m.

Řeka Odra svých posledních osm kilometrů do soutoku s Olší teče v divokých přírodních meandrech. Součástí Bohumína je také kdysi zemědělská osada Kopytov sevřená mezi dvě řeky: Odru na západě a Olši na severu. Jejich soutok je z Kopytova vzdálený necelé dva kilometry. Červená značka i trasa naučné stezky končí u řeky Olše v místě někdejšího brodu. Do druhé světové války vedla na druhou stranu, kde jsou vidět domy obce Olza, lanová lávka.

Pokračujeme cyklostezkou podél levého břehu řeky Olše, přes Věřňovice, lužní les v Lyngu do Dětmarovic. 

Soutok
210213084248.jpg

km 24,3

Dětmarovice

Na území obce se nachází velká tepelná elektrárna. Její instalovaný výkon je 800 MW a je tak nejvýkonnější elektrárnou spalující černé uhlí v Česku. Výstavba elektrárny byla zahájena roku 1971 a spouštění čtyř bloků probíhalo postupně od května 1975 do listopadu 1976. Odsířena byla v roce 1998.

Umístění elektrárny bylo zvoleno s ohledem na blízkost černouhelných dolů Ostravsko-karvinského revíru. Elektrárna spalovala černé uhlí pouze z místních zdrojů, ale po roce 2000 se začalo v menší míře využívat také hnědé uhlí ze severozápadních Čech. Také začaly dodávky levnějšího černého uhlí z Polska a Ukrajiny.

Pokračujeme po cyklostezce přes Koukolnou, kde se nachází replika původního větrného mlýna a po silničním mostě přes řeku Olši, a mei Karvínskými rybníky do města Karviná.

Detmarovice
210213104850.jpg
Karviná

km 33,8

Karviná

Původní Karviná zanikla díky intenzivní důlní činnosti. Dnešním historickým centrem města je Fryštát. Místo, kde stála původní osada, připomíná nakloněný barokní kostel sv. Petra z Alkantary. za návštěvu stojí empírový zámek s parkem a Daňčí oborou, či lázně Darkov.

Přes rozsáhlý park se dostáváme k řece a u lázní Darkov přecházíme po obloukovém mostě opět na cyklostezku podél levého břehu Olše. 

210213124914.jpg
210213140932.jpg
Chotebuz

km 48,6

Chotěbuz

V centru obce se nachází pozůstatky bývalého zámečku. 

Na místě budovy zámku stával ve 13. století opevněný dvůr. Jeho součástí byla dodnes dochovaná bývalá hlásná věž - část gotického opevnění. Později bylo postavena renesanční tvrz obdélníkového půdorysu a pak barokně upravena. Od roku 1871 prostory zámku využívala zemědělská škola.

Hlásná věž u Chotěbuzského zámku je z 12. - 13. století a pravděpodobně je pozůstatkem původního  opevnění. Je 17 metrů vosoká a obvodové zdi mají průměr 60 centimetrů. Má status nemovité kulturní památky a zrekonstruovaná byla v letech 2003 - 2006. 

Cestou procházíme kolem Archeoparku Chotěbuz na místě Hradiště Chotěbuz - Podobora. Podoba archeoparku vychází z podoby slovanského sídliště v 8. až 11. století. Prohlídka hradiště je možná pouze s průvodcem, protože zde neustále probíhá archeologický výzkum. V roce 2015 byla postavena vstupní budova s historickou expozicí a interaktivními prvky.

Pokračujeme po modré značce do Českého Těšína, kolem žídovského hřbitova. 

210214084536.jpg
Tesin

km 55,0

Český Těšín / Cyeszyn

Město vzniklo v roce 1920 rozhodnutím velvyslanecké konference o rozdělení sporného území Těšínska mezi nově vznikající Československo a Polsko. Stanovená hranice probíhala přes město Těšín podél řeky Olše, dělíc jej na dvě části. Na území dnešního Českého Těšína se nacházela průmyslová čtvrť města Saská kupa (německy Sachsenberg), vzniklá na přelomu 18. a 19. století.

Most Družby přes Olši spojuje Český Těšín (nalevo) s polským Těšínem (napravo). Historická část města, které bylo mnohokrát spojeno a rozděleno, se nachází v Polské části. Ze zámeckého parku, kde se nachází i Piastowska věž je z vyhlídek na hradbách krásný pohled na českou část za hraniční řekou. 

Po cyklostezce a později silnici podél Třineckých železáren pokračujeme do Třince. 

Trinec

km 68,3

Třinec
Mezi Českým Těšínem a Třincem leží obrovský areál Třineckých železáren,  jednoho z největších hutních podniků v Česku. Třinec je průmyslové město. Založení železáren v roce 1839 se stalo jedním z hlavních mezníků historie Třince i širokého okolí a architektonickou dominantou města jsou rozlehlá sídliště pro jejich zaměstnance. 

V oblasti jsou známé dřevěné kostelíky rozmístěné v okolních obcích.

Z nádraří Třinec - centrum odjíždí přímé vlaky do Prahy

210214111258.jpg
210214110224.jpg
210214144328.jpg
bottom of page