top of page
etapa_21-jizni morava_prehled.png

etapa

DVACÁTÁ PRVNÍ

STEZKA KOLEM ČESKA 

je pěší projekt s cílem obejít a poznat Českou Republiku podél státních hranic. Ne přímo po čáře, ani co nejrychleji, ale tak, abychom navštívili a poznali co nejvíce zajímavých a mnohdy zapomenutých míst.

Jednotlivé etapy obsahují praktické informace k plánování výletu.

obrys CR_stezka_02.png

Hodonín - Znojmo

Rovinami pohostinné jižní Moravy, po proudu řeky Moravy, rozlehlou Oborou Soutok a proti proudu Dyje až do Znojma. Samozřejmě nelze vynechat kulturní odbočku vinicemi ke krásným zámkům a na Pálavu.

etapa_21-jizni morava_mapa.jpg

MAPA TRASY

vzdálenost:         177,8 km   

doba:                   4 dny

převýšení            ↑ 1007 m 

                            ↓ 922 m

nejvyšší bod:      Děvín 550 m

BLOG - zápisky z cesty

Plánování výletu

icon_doprava.png

Do Hodonína jezdí vlaky hlavně přes Břeclav nebo Olomouc. Ze Znojma jezdí vlaky a autobusy na Prahu a na Brno. V průběhu cesty je možné využít vlak z Břeclavi a z Mikulova.

icon_nocleh.png

Možnosti jsou ve městech a vesnicích, případně kempech. Horské chaty zde nejsou, přístřešků je v méně turistických oblastech poskromnu. Obora Soutok má v různých ročních obdobích režim omezeného vstupu. 
Hodonín, Lanžhot, Břeclav, Valtice, Lednice, na Pálavě a v Mikulově je poměrně dost možností, mezi Mikulovam a Znojmem méně (Hrušovany nad Jevišovkou, Jarošovice). U Hrádku je vodácké tábořiště na Dyji

icon_nakup.png
icon_jidlo.png

Ve městech a obcích na trase jsou aspoň malé potraviny nebo restaurace, často ale s omezenou otevírací dobou. Kromě Obory Soutok je infrastruktura poměrně často.

icon_voda.png

Přírodní pitná voda se v oblasti moc nevyskytuje. Řeky a mokřady jsou sice téměř všude, ale studánky téměř nejsou. Je lepší se zásobit v obcích, turistických občerstveních nebo čerpacích stanicích.

Trasa

km 0

Hodonín

Město se nachází velmi blízko československé hranice, na druhé straně je Holíč. Pěkné náměstí s radnicí a kostelem.
Vlaky sem jezdí hlavně přes Břeclav nebo Olomouc.
Z města a po zelené podél řeky Moravy směrem na Lanžhot.

Hodonin
230830100900_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg

km 7,9
Slovanské hradiště Mikulčice

Zde pravděpodobně působili slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj. Můžeme zde spatřit základy knížecího paláce a dvanáct kamenných kostelů, pohřebiště s celkem přes 2500 hroby, pozůstatky mohutného valu a kůlových mostů. V muzeu je stálá archeologická expozice. Součástí nového informačního centra je 30 m vysoká železná rozhledna. 

Mikulcice
230830115126_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg

km 21,7
Lanžhot

Lanžhot je nejjižněji položeným moravským městem, jež původně vzniklo na hraniční křižovatce obchodních cest. Lanžhot je významným střediskem slovácké folklórní oblasti Podluží a je také sídlem stejnojmenného mikroregionu. 
Po silnici a cyklostezce k soutoku Moravy a Dyje

Lanzhot

km 25,4
Obora Soutok

Obora Soutok je s rozlohou 4 480 ha největší oborou v České republice. S chovem zvěře zde v 18. století začali Lichtenštejnové, které v roce 1872 vybudovali oplocení. Po druhé světové válce byla obora poničena a zvěř částečně uprchla nebo byla postřílena. Roku 1971 bylo území souvisle oploceno a vznikla obora tvořená lužními lesy a slepými rameny mezi řekami Dyje a Morava či rozlehlými loukami. 
Současná obora je ve vlastnictví Lesů České republiky, žijí zde jeleni, daňci, srnčí a černá zvěř. Vstup do obory je v průběhu roku omezen.
Asfaltovou cyklostezkou k Soutoku Moravy a Dyje

230831062500_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg
230830150802_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg

km 37,2
Soutok Moravy a Dyje

Na soutoku největších moravských řek Moravy a Dyje se stýkají tři státních hranice - Česka, Slovenska a Rakouska. Soutok tvoří zároveň nejjižnější bod Moravy. K soutoku přicházíme lužním lesem po dřevěném chodníku. Nedaleko najdeme hraniční kámen z roku 1775 postavený Marií Terezií.
Asfaltovou cyklostezkou směrem na Břeclav

Soutok
230830184222_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg

km 49,2
Zámeček Lány

Lovecký zámeček byl postaven v letech 1810-12 podle plánů Josefa Hardtmutha. Jednopatrová empírová budova obdélníkového tvaru je doplněna otevřeným půlkruhovým pavilonem s pilíři.
Po 2. světové válce byl zestátněn a sloužil jako sídlo pohraniční roty. Zámeček je nově zrekonstruovaný a je zde ubytování a restaurace převážně pro soukromé akce.

230831072654_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg
Pohansko

km 53,4
Zámeček Pohansko

Empírový lovecký zámeček nechal postavit v letech 1810-11 kníže Jan I. Lichtenštejn. Stavba obdélníkového půdorysu se symetrickými přízemními křídly, pilířovými arkádami a mytologickými motivy na fasádě.
V blízkosti leží naleziště dávného slovanského hradiště. Lidské osídlení je zde doloženo již od pravěku, největšího rozkvětu dosáhlo za Velkomoravské říše v 9. století. Expozice v zámečku dokumentuje práci archeologů a jejich objevy (keramika, řemeslnické nástroje, šperky z drahých kovů...). Muzeum představuje také dějiny archeologického výzkumu na Pohansku a moderní metodysoučasné archeologie. Výzkumy zde provádí Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně. Expozice patří pod Městské muzeum a galerii Břeclav.

Nedaleko zámečku se nachází jeden ze zrekonstruovaných bunkrů lehkého opevnění. V blízkosti bunkru si můžete prohlédnout originální závoru a hraniční sloup.
Krátká odbočka vede k pozůstatkům staveb kostela a dalších budov opevněného hradiště.
Po zelené a pak po cyklostezce do Valtic

230831081012_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg
230831125922_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg

km 70,0
Muzeum Železné opony Valtice

Nachází se několik set metrů od hraničního přechodu Valtice / Schrattenberg. Jedná se o první muzeum svého druhu, které se věnuje ochraně hranic od první republiky po současnost. Většina expozice se týká Železné opony v období od roku 1951 do 1989, se pohraniční stráž snažila zajistit dokonale neprostupnou hranici. Muzeum leží na křižovatce několika cyklotras, z nichž hlavní je trasa Greenways Praha-Vídeň.
Na návrší nedaleko hraničního přechodu a muzea se nachází vyhlídková kolonáda Na Reistně z počátku 19. století. Inspirací pro architekta Josepha Hardmutha byla Glorietta ve vídeňském Schönbrunnu. 
Z ochozu je výhled na město Valtice a okolí. Na východě jsou Malé Karpaty, na severu Lednicko-Valtický areál, na západě Mikulov a směrem na jih je vidět do Rakouska.

Po červené přes Valtice, Lednice a Bulhary až na Nové Mlýny.

230831125416_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg
Valtice

km 72,3
Zámek Valtice

Obec Valtice je známá především díky baroknímu zámku a vinařské tradici. Lednicko-Valtický areál je nejrozsáhlejší koncepčně upravenou krajinou na světě, která je zapsaná na seznam památek UNESCO od roku 1996. Ojedinělé krajinářské dílo včetně mnoha drobných staveb vytvořila v průběhu staletí rodina Liechtensteinů. Od roku 2003 je celý areál součástí biosférické rezervace Dolní Morava.
Rozsáhlá a reprezentativní stavba barokního zámku nahradila původní renesanční zámek. Součástí zámeckého parku je i divadlo z 18. stol. a romantické stavby z 19. Stol. Návštěvní okruhy nabízí i možnosti degustace vína.
Za návštěvu stojí i Valtické podzemí, labyrint historických vinných sklepů ze 13. století. 

km 75,4
Zámek Rendez-vous (Dianin chrám)

Klasicistní zámeček postavený v roce 1812 podle návrhu Josefa Hardtmutha. Stavba má podobu vítězného oblouku doplněného bohatou štukovou výzdobou. Je zasvěcen bohyni lovu, Dianě

km 80,9
Chrám u tří grácií

Klasicistní letohrádek z 19. Století od architekta Franze Josefa Engela, před kterým je umístěné sousoší tří nahých žen, řecké bohyně krásy a půvabu. Objekt je chráněn jako kulturní památka.
Vedle chrámu se nachází stánek s občerstvením.

230831160414_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg
Výstřižek.JPG
Lednice

km 86,3
Zámek Lednice

Novogotický zámek byl dříve gotickou tvrzí, později renesančním a barokním zámkem. Současná podoba je výsledkem pseudogotické přestavby z let 1846-58. Velkolepý park zahrnuje romantické stavby (minaret, Janův hrad, Apollónův chrám, Tři Grácie, kaple sv. Huberta) a důmyslnou síť rybníků s umělými ostrovy.

Nové Mlýny

km 96,2
Nové Mlýny - hráz

Vodní dílo Nové Mlýny je kaskáda tří přehradních nádrží na řece Dyji pod Pavlovskými vrchy. Nazývá se podle stejnojmenné osady pod poslední hrází. Nádrže byly postaveny v 70. až 80. letech 20. století, aby zamezily každoročním záplavám a zvýšily intenzitu zemědělské výroby. Hlavním důvodem výstavby byly plány socialistického hospodářství na rozsáhlé systémy zavlažovacích kanálů.
Na hrázi Dolní nádrže se nachází malá vodní elektrárna z roku 1989, jež využívá dvě turbíny.
Po hrázi po pravém břehu a po zelení do Pavlova.

230831185706_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg

km 90,9
Bulhary

Tři metry vysoký jez na řece Dyji s malou vodní elektrárnou a rybím přechodem. U rozcestí se nachází občerstvení Bistro U Splavu

230901073036_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg
230901085150_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg

km 101,8
Pavlov

V obci na úpatí Pavlovských vrchů najdeme nově otevřený archeopark jež vznikl na místě pravěkého sídliště z období mladého paleolitu. Dlouhou tradicí je zde vinařství. 
Z Pavlova stoupá naučná stezka ke zřícenině hradu z 13. století Děvičky. Dnes je zde krásný výhled na Novomlýnskou nádrž, dříve sloužil k ochraně zemské cesty z Rakouska do vnitrozemí. Zachovaly se obvodové zdi a bašta se střílnami.
Po červené na vrchol Děvín s odbočkou k vysílači. 

230901111724_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg
Devin

km 104,8
Děvín - 550 m n. m.

Děvín je nejvyšším vrcholem Pavlovských vrchů, Mikulovské vrchoviny i celých Jihomoravských Karpat. Vápencové skály jsou chráněné v rámci Národní přírodní rezervace Děvín.
Na vrcholu stojí 57 metrů vysoký televizní vysílač. Svým vysíláním pokrývá velké území jižní Moravy.

230901123540_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg

km 110,7
Sirotčí Hrádek

Gotický hrad sloužil od 13. do 16. Století, kdy už je zmiňován jako pustý. Nacházela se v něm i kaple. Do současnosti se dochovaly pouze jeho zbytky věže a zdí.

km 111,4
Stolová Hora

Vápencová vrcholová plošina je charakteristická pro panorama Pálavy. Z okrajů jsou daleké výhledy.
V době bronzové zde bylo opevněné sídliště.

230901150806_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg

km 114,9
Turold - 385 m n. m.

Na vrcholu se nachází vysílač. Jižní část Přírodní rezervace Turold je pozničena těžbou kamene. Najdeme zde až 70 m vysoké odkryvy, na kterých lze spatřit zkamenělé schránky měkkýšů. Ve středu rezervace se nachází přes 1000 m dlouhý jeskynní systém s krápníky, který se řadí mezi významné archeologické a paleontologické naleziště. Pravidelně zde zimuje několik druhů netopýrů, z nichž nejhojnějším druhem je vrápenec malý. 
Geopark Turold s expozicí hornin je spolu s jeskyní Na Turoldu součástí naučné stezky.

230901163310_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg

km 116,8
Svatý Kopeček - 363 m n. m. 

Vrchol s výhledem na Mikulov, odkud sem vede křížová cesta. Dominantou je kaple Sv. Šebestiána z roku 1623. Nechal ji posavit kardinál Dietrichstein jako poděkování za ochranu města před morovou epidemií. Další ze staveb je Kaple Panny Marie Bolestné a Zvonice z roku 1632. 
Křížovou cestou a po modré značce se schází do města. 

230901163948_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg
Mikulov
230901181040_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg

km 120,1
Mikulov

Město leží na hlavním tahu mezi Brnem a Vídní nedaleko hraničního přechodu Mikulov / Drasenhofen. 
Mikulovský zámek stojí na místě původního hradu ze začátku 13. století. Později byl přestavěn na renesanční zámek, po požáru v r. 1719 byl upraven barokně. Na konci 2. světové války byl vypálen německými vojsky.
K nejzajímavějším částem zámku patří zámecká knihovna a sál předků. Nyní prostory zámku využívá Regionální muzeum v Mikulově nebo jsou využívány k pořádání kulturních a společenských akcí, jako například každoroční vinobraní.
Od nádraží cyklostezkami a podél trati přes Hrušovany nad Jevišovkou a Hevlín

km 146
Hevlín

Obec leží na levém břehu Dyje těsně u hranic s Rakouskem a přechodu na Laa an der Thaya. Turistickou atrakcí jsou zde Hevlínské drezíny. Přímo v obci je několik rybníků

230902085108_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg
Jaroslavice

km 158,9
Jaroslavice

Nad Dolním rybníkem se nachází Zámek Jaroslavice. Původně zde stála dřevěná tvrz, pak gotický hrad, jež byl několikrát vypálen a přestavěn na renesanční zámek. Dnes je jednou z nejcennějších renesančních památek u nás, ale také patří mezi nejohroženější. V 50. letech využívala zámecký areál armáda, jež mohutně přispěla k jeho devastaci. V současnosti probíhá dlouholetý spor o vlastnictví, zámek není přístupný a bohužel dál chátrá.
Pokračujeme po silnicích a cyklostezkách přes Slup do Znojma

km 163
Slup

Nevelká obec s dlouhou historií a to hlavně díky mlynářské tradici. 
Vodní mlýn ve Slupi pochází už ze 14. století. V 17. a 18. století byl slupský mlýn jedním z největších na Moravě. Dnes je národní kulturní památkou spravovanou Technickým muzeem v Brně, které po rekonstrukci vybudovalo stálou expozici mlynářské techniky. 
Každoročně se zde koná setkání tradičního lidového řemesla a folklorních souborů "Slavnosti chleba". 

Slup
Znojmo

km 177,8
Znojmo

Historické město se zbytky středověkých hradeb, četnými kostely a významnou rotundou je centrem vinařské oblasti. Velmi známé je i Znojemské podzemí. Pod hradem z řeky najdeme Muzeum motorismu. 

230902142350_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg
230902132036_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg
201017113238.jpg
bottom of page