top of page
etapa_03_prehled.png

etapa

TŘETÍ

STEZKA KOLEM ČESKA 

je pěší projekt s cílem obejít a poznat Českou Republiku podél státních hranic. Ne přímo po čáře, ani co nejrychleji, ale tak, abychom navštívili a poznali co nejvíce zajímavých a mnohdy zapomenutých míst.

Jednotlivé etapy obsahují praktické informace k plánování výletu.

obrys CR_stezka_02.png

Železná Ruda - Česká Kubice         

Od Šumavy přes Všerubskou vrchovinu až na úpatí Českého lesa. Víkendová etapa přes tři hory s dalekými výhledy a dvě jezera s temnou hladinou. Náročnější výškové metry zvládneme na začátku a na závěr si užíváme rozkvetlé chodské louky.

etapa_03_mapa.jpg

MAPA TRASY

vzdálenost:         63,5 km   

doba:                   2 dny

převýšení            ↑ 1869 m 

                            ↓ 2099 m

nejvyšší bod:      Ostrý 1293 m

BLOG - zápisky z cesty

200515194544.jpg

Plánování výletu

icon_doprava.png
icon_nocleh.png
icon_nakup.png
icon_jidlo.png
icon_voda.png

Do Železné Rudy jezdí poměrně dost spojů přímo z Prahy nebo přes Plzeň či Klatovy.

Z České Kubice (přímo ze zastávky Koptovna, ne z centra) jede autobus do Domažlic (15 minut), odjezd plánujte s rezervou, spojů není moc. Z Domažlic jezdí vlaky do Plzně. 

Cestou najdeme autobusové zastávky ve Svaté Kateřině a ve Všerubech. 

Ubytování: Železná Ruda, Svatá Kateřina, Česká Kubice

Osserschutzhaus na vrcholu Ostrého, ale je potřeba ověřit, zda je chata otevřená. 

Možnosti jsou na začátku a konci etapy, cestou velmi omezeně ve Svaté Kateřině a Všerubech. 

Podobně jako s nákupy, na začátku a konci etapy, cestou velmi omezeně ve Svaté Kateřině a Všerubech. 

Na Špičáku je u rozhledny kiosek. 

Přímo na vrcholu Ostrého / Grosser Osser je chata Osserschutzhaus, jejíž terasou prochází státní hranice, takže jeden stůl je český :-) ...otevírací dobu si raději ověřte předem. 

Kolem jezer je vody relativně dost, na hřebenech ne. Kolem Lovečné voda není. Cestou je pár potůčků, ale zásobu vody je potřeba plánovat. 

Trasa

km 0

Železná Ruda - nádraží

Přijíždíme na zastávku Železná Ruda - město a do centra scházíme kolem sjezdovek. Cestou jsme projeli Špičácký tunel, jež je se svými 1747 metry třetí nejdelší v ČR. 

Jak poznáme z názvu, první období rozkvětu Železné Rudy bylo spojeno právě s dolováním a zpracováním této suroviny. Po jejím vyčerpáním přišlo sklářství, protože zdroj křemene i dřeva v okolních lesích byl nadosah. Následovala doba turistického odvětví, jež s přerušením v důsledku uzavření pohraničního pásma, trvá dodnes. 

Za povšimnutí stojí netypický kostel Panny Marie pomocné a naproti budova Zámečku, jež je nejstarší dochovanou ve městě. Dnes v ní sídlí Muzeum motocyklů

Vyrážíme po modré, křížovou cestou na Belveder, kde se u horní stanice vlaků otevírají výhledy na německý Javor. Pokračujeme dál po modré přes Hofmanky a pod klasickou starou jednosedačkovou lanovkou na Pancíř.

Zelezna Ruda
200515175346.jpg
200515183524.jpg

km 6,0

Pancíř - 1214 m

Na vrcholu Pancíře je horská chata Pancíř z roku 1923 s rozhlednou. K Mattušově chatě s osmnáctimetrovou rozhlednou vede jednosedačková lanovka ze sedmdesátých let. 

Po krátkém sestupu sjezdovkou pokračujeme po cyklostezce kolem pramenu Úhlavy a po červené do Špičáského sedla. 

Pancíř
200515194108.jpg

km 11,1

Špičák - 1202 m

Ze silničního sedla stoupáme nejprudší sjezdovou v ČR (nazvané Šance) místy se sklonem až 45°. Špičácký lyžařský areál je v létě využíván jako bikepark. Na horní stanici lanovky je kiosek. 

Na vrcholu Špičáku stojí od roku 2014 rozhledna vysoká 24 m. Po vystoupání 135 ocelových schodů se můžeme kochat kruhovým výhledem na celou Šumavu. Dobře rozlišíme protější Pancíř, Velký Javor se dvěma věžemi a dvojvrchol Ostrého. Pod Špičákem se nachází Čertovo jezero. 

Pokračujeme po modré značce dolů sjezdovkou a po značeném okruhu k Čertovu jezeru. 

Špičák
200516073312.jpg
Čertovo jezero

km 13,5

Čertovo jezero

Čertovo jezero (německy Teufels-See) je pověstmi opředené karové jezero v Královském hvozdu na jihovýchodním svahu Jezerní hory. S rozlohou 10,3 ha a je druhé největší jezero ČR hned po Černém jezeře. Leží v nadmořské výšce 1028 m. Mezi Čertovým a Černým jezerem leží Jezerní hora.

Čertovo jezero je jediné šumavské jezero, které patří do povodí Dunaje a Černého moře. Od něho pokračujeme k po červené právě k Rozvodí, kde se příslušnost k evropským řekám a mořím dělí.

200516082854_Johny.JPG

km 14,9

Rozvodí

Rozcestí v nadmořské výšce 1053 m. Vedle vysílače stojí přístřešek. Prochází tudy hlavní evropské rozvodí Labe – Dunaj. Směr k Čertovu jezeru, spadá do povodí Dunaje a do úmoří Černého moře. Směr k Černému jezeru odtéká do povodí Vltavy, Labe a Severního moře.

K Černému jezeru scházíme po červené.

Rozvodí

km 16,1

Černé jezero

Černé jezero je z pěti šumavských ledovcových jezer největší (také je největší přírodní vodní plocou u nás) a nejhlubší. Plocha hladiny je 18,5 ha a hloubka až 40 metrů. Narozdíl od nedalekého Čertova jezera už odtéká do Severního moře a to Černým potokem.

Barva, která dala jezeru jméno a zapříčinila vznik několika legend, je způsobena odrazem tmavých okolních lesů. Na dně se už tisíce let ukládá kal z pylu okolních stromů. 

Na hrázi najdeme kiosek a dříve sem po asfaltové silnici jezdily i autobusy. Červená turistický značka pokračuje podél břehu jezera, později se vrací na asfalt. 

Černé jezero
200516094928.jpg

km 19,9

Vodopád Bílá strž

Nejvyšší vodopád na české straně Šumavy, nachází se na středním toku Bílého potoka nedaleko rozcestí Stateček, kam budeme pokračovat. Bílý potok se zařezává do žulové a svorové horniny v okolním pralesovitém lese. Nejvyšší stupeň měří 7 metrů. 

K vodopádu vede krátká strmá odbočka žluté značky. 

Bila Strz
200516105224.jpg

km 21,5

Stateček pod Ostrým

Křižovatka pěti turistických cest, asfaltová točna a velký přístřešek. Název je odvozen od staré usedlosti, která zde stávala do roku 1953, než jí potkal stejný osud jako zbytek pohraničního pásma. Nedaleko odtud, v Dole pod Ostrým, stávala osada Donnerwinkel, která v roce 1840 měla 8 domů, a kapli. 

200516130252_Johny.JPG

km 24,1

Ostrý / Grosser Osser - 1293 m

Nejvyšším bodem etapy je hraniční hora Ostrý. Nejvyšší bod vrcholové svorové skalky se nachází v bavorsku, pár metrů za státní hranicí. Těsně pod vrcholem stojí německá chata Osserschutzhaus (Haus Willmann), jejíž terasou prochází hraniční linie. Chata patří Bavorskému lesnickému spolku a pod vrcholem na bavorské straně je chata horské služby s heliportem.

Ostrý je dvojvrchol sestávající z hraničního Velkého Ostrého (1293 m, Großer Osser) a vzdušnou čarou půl kilometru do Německa vzdáleného Malého Ostrého (1266 m, Kleiner Osser). Jeho nezaměnitelná silueta při pohledu z Chodska mu dala přezdívku "prsa matky boží", kterou ve svém díle používal už Jindřich Šimon Baar. Na vrcholu Ostrého stával ve středověku nejvýše položený český hrad, ale jeho zbytky bychom dnes hledali marně. 

Z podvrcholového rozcestí scházíme neznačenou hraniční stezkou kolem svorových skalních útvarů. Na mýtině ve výšce 1100 m se dáme pěšinou doprava a lesními cestami sejdeme na asfalt u rozcestí Pod Lovečnou. Dál po asfaltu procházíme bývalými Zadními Chalupami a nedaleko pramene Chodské Úhlavy. 

Ostry
200516123422.jpg
200516131352.jpg

km 38,5

Kameňák - 751 m

Silnicí od Svaté Kateřiny končí CHKO Šumava a začíná Všerubská vrchovina, oblast mezi Šumavou a Českým lesem. Nejvyšší horou je Kameňák a to hned u silnice, nedaleko Svaté Kateřiny. Značené trasy sem nevedou. Z asfaltu odbočuje vyježděná cesta směrem na severozápad přímo k vrcholu. Za posedem na začátku lesa se ztrácí. K vrcholové kótě dojdeme podél rozhraní porostů a trochu prodíráním křovisky. Výstup moc času nezabere, ale výhledy nečekejte :-)

Kamenak
200516180544_Johny.JPG
Katerina

km 40,0

Svatá Kateřina

Svatá Kateřiny bývala kdysi významná obec, dnes je místní částí Chudenína. Z původní vsi se dochovaly tři doby, doplněné roztroušenou poválečnou výstavbou. Po déře uzavření hraničního pásma byl v roce 1993 obnoven silniční hraniční přechod Svatá Kateřina – Rittsteig.

Obec leží nad údolím Chodské Úhlavy, která pramení nedaleko v Královském Hvozdu, část horního toku tvoří státní hranici a pak se stáčí na sever, aby se poblíž Nýrska spojila s Úhlavou, která pramení pod Pancířem. 

Pokračujeme asfaltkou mezi loukami do Zadních Fleků, po zelené k hranici a před hranicí odbočujeme doprava na neznačenou lesní cestu rovnoběžnou s hranicí. 

200516183042.jpg
Sruby

km 47,4

Sruby

Sruby byla obec založená v 16. století čistě jako německá. Zanikla po vzniku pohraničního pásma a železné opony. Do dneška se dochovaly dvě chátrající budovy pohraniční stráže.

200517074744.jpg
Vseruby

km 51,4

Myslívský rybník, památník akce Kámen

Míjíme Všeruby a procházíme kolem dvojice památných tabulí poblíž Myslívského rybníka. Připomínají oběti akce Kámen, jež se v těchto místech kolem zaniklé obce Myslív odehrávala. Falešní převaděči “pomáhali” lidem, jež chtěli nelegálně překročit hranici. Přestrojeni za německé a americké důstojníky z nich vytáhli informace na falešné stanici a s dalšími spolupracovníky jim pomohli do těžkého žaláře.

Polními cestami pokračujeme v blízkosti hranice. Silnici se dá vyhnout pohraničí stezkou, která se na rozcestí Maxov připojí na žlutou značku. Po té do Maxova a po silnici do České Kubice. 

200517091330.jpg
Kubice

km 63,5

Česká Kubice

Česká Kubice je klasická pohraniční obec s okolím plným kasin a podobných zařízení. 

Leží na úpatí ČErchova (1062 m), nejvyšší hory Českého lesa. Na návsi je hospoda a jedou odsud autobusy do Domažlic (15 min cesta). Přímé spoje jedou ze zastávky Koptovna, u křižovatky se silnicí na Spálenec, kam jiné spoje odbočují. Jízdní řády si předem ověřte. 

V Domažlicích pak stojí věnovat chvíli procházce na náměstí a některé z kaváren v podloubí. 

200517122154.jpg
bottom of page